Youth Center for Refugees (ages: 18-22)


Έργο: Αρχιτεκτονική μελέτη ολικής ανακαίνισης κτιρίου ξενώνα νέων
Κατασκευή: Νίκος Χατζής
Τοποθεσία: Κυψέλη, Αθήνα
Φάση: Υπό κατασκευή

Το γωνιακό διώροφο κτίριο της δεκαετίας του `60 που βρίσκεται χτισμένο επί των οδών Ρίζου και Αριστοτέλους, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της Αθήνας, αποτελεί ιδιοκτησία του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και μέχρι πρότινος ήταν παντελώς άδειο και αχρησιμοποίητο. Η πρόθεση, η επιθυμία και η υπόδειξη του Συλλόγου προς εμάς, ήταν να σχεδιάσουμε, να μελετήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα αρκετά πολύπλοκο σύστημα χώρων, λειτουργιών και χρήσεων, το οποίο θα εξυπηρετήσει τη φιλοξενία νέων ενήλικων μεταναστών έως 22 ετών.

Πέρα από πρακτικά και  λειτουργικά ζητήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, μελετητική και σχεδιαστική πρόκληση για εμάς αποτέλεσε η δημιουργία ενός χώρου με την κατάλληλη ατμόσφαιρα και την απαραίτητη ζωντάνια που θα απευθύνεται σε νέους ανθρώπους, διαφορετικούς μεταξύ τους, οι οποίοι έχουν την ανάγκη να νιώσουν ασφαλείς, να κοινωνικοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν. Στόχος αποτέλεσε να τεθούν πλαίσια για ένα οικείο και φιλικό περιβάλλον το οποίο για κάποια χρόνια οι ένοικοι θα αντιμετωπίσουν ως σπίτι τους και όχι μόνο.

Από πλευράς μας εκπονήθηκε ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη, η οποία προβλέπει σχεδόν ολική ανακαίνιση του κτιρίου με απόλυτο σεβασμό στην υφιστάμενη κατάσταση και γνώμονα τον αυστηρό προϋπολογισμό που κληθήκαμε να ακολουθήσουμε.

Όσον αφορά το εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου, πραγματοποιήθηκε πλήρης επανασχεδιασμός των όψεων με νέες διατάξεις ανοιγμάτων και νέα υλικά επενδύσεων. Βασική ιδέα για το σχεδιασμό των όψεων αποτέλεσε η εναλλαγή πλήρους και κενού, και η ρυθμική επανάληψη κατακόρυφων χρωματικών ή τούβλινων λωρίδων που ξεκινούν από το χαμηλότερο επίπεδο και φτάνουν στη στέψη του κτιρίου. Οι καθαρές γραμμές καθιστούν τις όψεις του γωνιακού κτιρίου ευανάγνωστες, ενώ η χρήση του τούβλου προσδίδει στο κτίσμα φυσικότητα και σύνδεση με το αστικό περιβάλλον. Η χαρακτηριστική πλέξη των τούβλων αποτελεί σχεδιαστική χειρονομία που στοχεύει στην οπτική και απτική εμπειρία του κτίσματος.

Η κάτοψη του ορόφου καθώς και τμήμα της ισόγειας στάθμης, οργανώθηκαν εκ νέου έτσι ώστε να καλυφθούν οι κτιριολογικές ανάγκες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Δημιουργήθηκαν ζώνες χώρων στις οποίες παρέχεται η απαραίτητη ιδιωτικότητα στους χρήστες στα πλαίσια του δυνατού, χώροι διημέρευσης, κοινής χρήσης και υγιεινής, διοικητικοί, βοηθητικοί και τέλος πολλαπλών χρήσεων.

Πέρα από την προδιαγραφή άριστης ποιότητας υλικών κατασκευής, αυτό που αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη ευαισθησία, ήταν το θέμα επιλογής χρωμάτων, μορφών, υφών, φωτισμού και ειδικών κατασκευών μέσω των οποίων ο χώρος αποκτά τις ζητούμενες από εμάς ποιότητες που θα το καταστήσουν ιδανικό για τη χρήση που προορίζεται. Για τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου χρησιμοποιήθηκαν νεανικά χρώματα στους τοίχους οι οποίοι δεν αντιμετωπίστηκαν ως απλά εσωτερικά χωρικά όρια αλλά ως επιφάνειες που με χρωματικές εφαρμογές, εφαρμογές διαφορετικών υλικών και εικαστικές παρεμβάσεις τόσο στους κοινόχρηστους χώρους, όσο και στα υπνοδωμάτια, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ζωηρού περιβάλλοντος που  εμπνέει τη δημιουργικότητα. Τέλος, η εφαρμογή του φωτισμού σε κάθε χώρο έγινε με γνώμονα τη χρηστικότητα και τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος.

Project: Architectural design and complete renovation of youth hostel
Construction: Nikos Chantzis
Location: Kypseli, Athens
Status: Under construction

The two-storey 60’s building, located on the corner of Rizou and Aristotelous street, in the heart of the city, is a property of the Society for the Care of Minors and until recently was completely empty and unoccupied. The intention, the will and the indication that was communicated to our team, was to design, process and create a complicated system of spaces, functions and uses, that would meet the needs of hosting young adult immigrants not older than 22 years old.

Besides practical and operational aspects of the project that we had to face, our main design challenge, was to create a space with an appropriate atmosphere and necessary vividness addressed to young people, having different backgrounds, who need to feel safe, to socialize and interact. The goal was to create circumstances that would lead to a cozy and friendly environment constituting a home for incoming guests.

We elaborated a complete series of architectural drawings and technical reports, based on which a total renovation of the building was planned, while respecting the existing surroundings and urban environment and complying with a strict budget.

As far as the envelope of the building is concerned, all facades were completely redesigned, while rearranging openings and applying new lining materials. The basic idea for the design of elevations was based on an alternation between solid and void, and a rhythmic repetition of vertical colored or brick stripes that extend from the base of the building to its highest level. The use of austere lines makes it easier to by passers to understand the volumes of the facades, while brick linings impart naturalness to the building and link it with the urban environment. The characteristic masonry of bricks constitutes a design gesture that aims to intensify the visual and touching senses while experiencing the building.

The floor plan and a large part of ground level were organized anew in order to meet the needs of arranging spaces and rooms. The list of the building’s programs contains zones of bedrooms and private spaces, common living rooms and lounge areas, kitchen, bathrooms, administrative offices, storage spaces and finally spaces for multiple uses.

After following specifications regarding the quality of construction materials, we carefully selected and applied colors, forms, textures, lighting and designed constructions, in order to enrich spaces with qualities appropriate for corresponding programs. We handled interior walls not only as spatial borders but as surfaces covered with youthful colors, various materials and graphic design interventions that interact with vivid common spaces and bedrooms and evoke creativity to its inhabitants. Ultimately, the arrangement of lighting fixtures in each space was based accordingly to the usability and demands of each program.