Γραφείο Ψυχολόγου στο Παλαιό Φάληρο

Παλαιό Φάληρο, Αθήνα

 

Επιφάνεια/ 75 m2
Τύπος/ Σχεδιασμός και διαμόρφωση γραφείου, χώρου αναμονής και κουζίνας
Φάση/ Υλοποιημένο
Έτος/ 2016
Φωτογραφίες/ Mutineers