Κατοικία στη Ραφήνα

 

Επιφάνεια/ 55 m2
Τύπος/ Ανακαίνιση κατοικίας
Φάση/ Υλοποιημένο
Έτος/ 2017