Κτίριο Γραφείων στη Δράμα

 

Επιφάνεια/ 1300 m2
Τύπος/ Αρχιτεκτονική μελέτη κτιρίου γραφείων
Φάση/ Υπό κατασκευή
Έτος/ 2018