Διαμέρισμα στη Βούλα

Βούλα, Αθήνα

 

Επιφάνεια/ 140 m2
Τύπος/ Ανακαίνιση διαμερίσματος
Φάση/ Υλοποιημένο
Έτος/ 2018