Αγορά Κρεάτων στη Μεσσαριά

Μεσσαριά, Θήρα

 

Επιφάνεια/ 120 m2
Τύπος/ Πολυκατάστημα τροφίμων
Φάση/ Πρόταση
Έτος/ 2018