Εκθεσιακός Χώρος Λακιώτης Α.Ε.

Ασπρόπυργος, Αττική

 

Επιφάνεια/ 200 m2
Τύπος/ Εκθεσιακός χώρος
Φάση/ Πρόταση
Έτος/ 2018