Οφθαλμιατρείο στις Αχαρνές

Αχαρνές, Αθήνα

 

Επιφάνεια/ 100 m2
Τύπος/ Ανακαίνιση ιατρείου
Φάση/ Υλοποιημένο
Έτος/ 2018