Κεντρικά γραφεία Ikt Marmaron

Μαρούσι, Αθήνα

 

Επιφάνεια/ 85 m2
Τύπος/ Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων γραφείων
Φάση/ Υλοποιημένο
Έτος/ 2019