Κατοικία στην Πεντέλη

Πεντέλη, Αθήνα

 

Επιφάνεια/ 260 m2
Τύπος/ Αρχιτεκτονική μελέτη ανακαίνισης μονοκατοικίας
Φάση/ Πρόταση
Έτος/ 2016