Κατοικία στους Θρακομακεδόνες

Θρακομακεδόνες, Αθήνα

 

Επιφάνεια/ 450 m2
Τύπος/ Αρχιτεκτονική μελέτη μονοκατοικίας
Φάση/ Υπό κατασκευή
Έτος/ 2018