Διαμέρισμα στο Παγκράτι

Παγκράτι, Αθήνα

 

Επιφάνεια/ 75 m2
Τύπος/ Ανακαίνιση διαμερίσματος
Φάση/ Υλοποιημένο
Έτος/ 2018