3 εξοχικές κατοικίες στη Σαντορίνη

empty

Με γνώμονα την ισχυρή τοπική αρχιτεκτονική παράδοση, τα κάλλη του φυσικού τοπίου της Θήρας, αλλά και της συγκεκριμένης περιοχής και τηρώντας με σαφήνεια τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσίες για τη δόμηση σε γήπεδο εκτός σχεδίου, προτείνεται η κατασκευή τριών (3) σύγχρονων εξοχικών κατοικιών με στόχο την πλήρη εναρμόνιση τους με το δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Οι τρεις (3) κατοικίες συγκροτούν ένα αρχιτεκτονικό σύνολο και στοχεύουν στη διατήρηση αλλά και τη βελτίωση της αισθητικής του δομημένου περιβάλλοντος της συγκεκριμένης περιοχής.

Οι κατοικίες που προτείνονται διαθέτουν ισχυρά χαρακτηριστικά τοπικής αρχιτεκτονικής, αλλά διαμορφώνονται με σύγχρονες προθέσεις και σχεδιαστικές χαράξεις. Η προσαρμογή των κτιριακών όγκων στο περιβάλλον αποτέλεσε θεμέλια πρόθεση κατά το σχεδιασμό τους και επιχειρείται με δύο χαρακτηριστικές χειρονομίες. Πρώτον σε επίπεδο υλικών, με τη χρήση της μαυρόπετρας για τις επενδύσεις και διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου και δεύτερον σε επίπεδο ογκοπλασίας, η ύπαρξη θόλου σε συναρμογή με ορθοκανονικό κτιριακό όγκο. Η πρόταση στοχεύει στη διαχρονικότητα, σεβόμενη τις ιδιομορφίες της τοπικής αρχιτεκτονικής και τις χαρακτηριστικές υφές του ιδιαίτερου τόπου. Οι τρεις (3) κατοικίες στοχεύουν σε μία αρχιτεκτονική που συνδέεται άρρηκτα με το παρελθόν, συνομιλεί με το παρόν και εικονοποιεί το μέλλον. Όπως συμβαίνει με τις χαρακτηριστικές μαυρόπετρες που βρέθηκαν στο οικόπεδο, οι οποίες συνυπάρχουν με το περιβάλλον και ορισμένες ενσωματώνονται με το πέρασμα του χρόνου πλήρως, όντας καλυμμένες με λειχήνες. Αντίστοιχα, όπως οι σαλίγκαροι στην εικόνα βρίσκουν καταφύγιο στην κοιλότητα ενός βράχου και συνυπάρχουν αρμονικά μαζί του, έτσι και η ένταξη των κτιριακών όγκων στοχεύει στην αρμονική συνύπαρξη αυτού που προϋπήρχε με το νέο.

Η βασική ιδέα για το σχεδιασμό διαμορφώθηκε ακολουθώντας τρία στάδια: Ογκοπλασία, Προσανατολισμός και Χαράξεις. Το κάθε στάδιο ακολουθεί το προηγούμενο, αλλά το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα αποτελεί την ταυτόχρονη αποτύπωση τους.

Ογκοπλασία: Η ογκοπλασία αφορά τη διαμόρφωση των στοιχείων που απαρτίζουν το δομημένο σύνολο της κάθε κατοικίας. Κάθε μονάδα κατοικίας διαμορφώνεται από τη συνύπαρξη δύο βασικών όγκων (Α+Β). Ο όγκος Α είναι λίθινος, ενώ ο Β που αποτελεί θολωτή κατασκευή διαφοροποιείται με σοβά λευκής απόχρωσης. Οι τρεις όγκοι των κατοικιών που διαμορφώνονται συνδέονται με αυλές, σκίαστρα γραμμικής κάτοψης (ξύλινες πέργκολες) και λίθινους τοίχους (προεκτάσεις δυτικού τοίχου εκάστοτε κατοικίας) δημιουργώντας ενιαίο σύνολο με ενότητα και συνοχή.

Προσανατολισμός: Η διαμόρφωση και θέση των ανοιγμάτων σε συνδυασμό με τη διάταξη των εσωτερικών χώρων, πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας διάγραμμα ευνοϊκού προσανατολισμού. Οι χώροι διημέρευσης και το υπνοδωμάτιο έχουν οργανωθεί νότια, ενώ οι χώροι υγιεινής, η κουζίνα και οι αποθηκευτικοί χώροι βόρεια. Η βασική όψη της κατοικίας ανοίγεται νοτιοανατολικά και επιτυγχάνονται παράλληλα ευνοϊκές θεάσεις προς τον εξωτερικό χώρο, την κολυμβητική δεξαμενή και τη θάλασσα. Ο δυτικός τοίχος της κατοικίας διαθέτει χαρακτηριστικά ανοίγματα μικρού μεγέθους με σταθερά κουφώματα και απομονώνουν τις θεάσεις προς το δυτικό δυσμενέστερο προσανατολισμό από βιοκλιματική άποψη.

Χαράξεις: Οι δυναμικές χαράξεις αφορούν τη σύγχρονη προσέγγιση στη διαμόρφωση του όγκου Α, του εξωτερικού χώρου, της κολυμβητικής δεξαμενής και της πρόθεσης για ευνοϊκές θεάσεις προς το Νότο και την Ανατολή. Στις χαράξεις των εξωτερικών χώρων των κατοικιών κυριαρχούν οι τεθλασμένες γραμμές.

Περιγραφή κατοικίας και χώρων

Κάθε κατοικία περιλαμβάνει τρείς βασικές στάθμες (ισόγειο, πατάρι και υπόγειο). Η είσοδος στην κατοικία πραγματοποιείται από κεντρική θύρα στο επίπεδο του ισογείου. Το ισόγειο αναπτύσσεται σε δύο υψομετρικές στάθμες, αυτή της κεντρικής εισόδου - διαδρόμου - W.C. και του καθιστικού – κουζίνας, οι οποίες έχουν διαφορά 0,34 εκ. (δύο σκαλοπάτια). Η άνοδος προς το πατάρι πραγματοποιείται με κτιστή κλίμακα πλάτους 0,65 μ. με ξύλινη κουπαστή. Η έξοδος προς τον εξωτερικό χώρο πραγματοποιείται είτε από το ανατολικό άνοιγμα που κλείνει με 4 ανοιγόμενα φύλλα και βλέπει προς την κολυμβητική δεξαμενή είτε από την θύρα που οδηγεί από την κουζίνα στον χώρο του εξωτερικού καθιστικού (με χώρο για barbeque). Η πρόσβαση στους υπόγειους χώρους πραγματοποιείται με κλίμακα πλάτους 0,94 μ. Κάθε κατοικία έχει ανεξάρτητη κεντρική είσοδο.

Περιγραφή υλικών

Κατοικία: Το κυρίαρχο υλικό στο εξωτερικό περίβλημα της κάθε κατοικίας είναι η τοπική μαυρόπετρα, με την οποία επενδύονται πλήρως οι τοίχοι του όγκου Α. Ο όγκος Β που αφορά το θόλο του παταριού επιχρίεται με τριφτό σοβά λευκής απόχρωσης. Οι κολυμβητικές δεξαμενές πρισματικής κάτοψης επιχρίονται με χαλαζιακή άμμο γήινης απόχρωσης.

ΕΤΟΣ: 2017

ΦΑΣΗ: Υπό κατασκευή

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βόθωνας, Σαντορίνη